Search
UK & Ireland | English - Change

Vikten av att skaffa sig översikt, förbättra åtkomstkontrollen och åtgärda alla säkerhetshot

Posted: 3 June 2019 By: Ingrid Nilsson Categories: Networking

Att hålla koll på alla enheter som loggar in på nätverket är inte det lättaste. En undersökning från Gartner visar att varje anställd i genomsnitt använder tre mobila enheter2. Sedan tillkommer IoT-enheter, plus besökare, leverantörer och tillfälligt anställda. Om man inte vet vilka alla dessa enheter är kommer säkerhetsluckor att uppstå och i värsta fall utnyttjas. Därför är första steget att skaffa sig en översikt över alla inloggade enheter.

Control

Åtkomstkontroll är en central del av datasäkerheten.

Säkerhetssystem såsom brandväggar, antivirusprogram och SIEM-lösningar ger helt olika underlag för hantering av säkerhetshändelser. Problemet med alla dessa verktyg är att antalet möjliga säkerhetsåtgärder blir alldeles för många. En bättre lösning är att samla all säkerhetsinformation på ett och samma ställe. Då kan du med några enkla åtgärder pausa eller koppla ifrån skadliga enheter från nätverket och på så sätt minimera skadorna.

 

Aruba ClearPass – säker åtkomstkontroll (NAC)

Företag utsätts allt oftare för attacker från cyberkriminella som försöker ta sig in i nätverket via uppkopplade maskiner (IoT) och mobila enheter. Att många anställda ständigt är inloggade gör inte saken lättare. Det som behövs är en lösning som hanterar säkerheten i hela kedjan – från enhetsidentifiering och åtkomstkontroll till hotdetektering och anpassningsbara åtgärder – baserat på angivna principer. Är ditt företag redo?

Översikt. Kontroll. Åtgärd.

Cyberattacker via IoT-enheter och uppkopplade användare har blivit allt vanligare. 

Identifiera vilka enheter som är anslutna till nätverket.
Datasäkerhet börjar med detektering och identifiering. Automatiserad fingeravtrycksavläsning, Endpoint-profiler och kontinuerlig övervakning är också en viktig del av autentiseringen av alla enheter och användare som ansluter till nätverket.

Säker inloggning av besökare, anställda och mobila enheter.

Det finns många sätt att ansluta enheter till nätverket utan att kompromissa med säkerheten. ClearPass innehåller de verktyg du behöver för att förenkla och underlätta inloggningen.

 

Varför Aruba ClearPass?

Hanterar alla typer av enheter: datorer, servrar, IoT, telefoner och surfplattor

  • Identifierar alla enheter och ser till att endast behöriga användare och ”friska” enheter kan ansluta till företagets trådbundna och trådlösa nätverk, oavsett fabrikat.
  • En beprövad lösning med kapacitet för stora nätverk. ClearPass används i dag av över 7 000 företag i 28 länder.
  • Stödjer User and Entity Behavior Analytics (UEBA).

Policystyrd åtkomst

  • Definiera vad enheter får och inte får göra, och vilka nätverk, tillämpningar och data de har åtkomst till.
  • Överbrygga klyftan mellan krypterade trådlösa och öppna kabelanslutna portar.
  • Stärk säkerheten gentemot mobila enheter och förenkla autentiseringen av program och enheter.

Effektiviserar nätverkssäkerheten

  • Hantera säkerhetsverktyg från olika leverantörer i ett och samma gränssnitt.
  • Utöka skyddsområdet och förbättra översikten över alla anslutna enheter.
  • Automatisera åtgärder vid attacker och använd verktyg från över 100 olika leverantörer av säkerhetslösningar och infrastruktur.

 

Öka säkerheten i hela företaget med Aruba ClearPass

Läs mer om Aruba ClearPass här >> https://www.arubanetworks.com/products/security/network-access-control/

 

#TDArubaEnables #Security #ArubaNetworks #ArubaClearPass

 

2 Gartner Says Demand for Enterprise Mobile Apps Will Outstrip Available Development Capacity Five to One, Gartner, 16 Juni 2015.

Back to blogs